osTicket kurulumu (Ubuntu Server 16.04 LTS)

Helpdesk uygulamaları problem yönetimi yanında teknik bir arşiv oluşturmamızı ve IT problemlerini analiz edebilmemizi mümkün kılan uygulamalardır. Helpdesk denince ise ilk aklıma gelen çözümlerden biri ise kesinlikle osTicket uygulamasıdır. osTicket kurulumu öncesinde uygulamanın özelliklerine kısaca değinecek olursak; osTicket aşağıdaki şeylere kadirdir;

 • Talep ve destek ekibi için görev planlama ve yönetimi.
 • Talep ve görevler için belirlenen ekip veya kişilere eposta ile bilgilendirme desteği.
 • Taleplerin işleyiş ve durumlarının listeleme dışında grafiksel olarak izlenebilmesi (Açık, Kapatılmış, Atanmış).
 • Active Directory ve LDAP kimlik doğrulama desteği.
 • Eklenti ile lokal storage ve Cloud hizmetleri sunan AVS için entegrasyon desteği.
 • Tanımlanabilecek farklı SLA planları ile destek süreçlerini daha verimli hale getirme.
 • Açık kaynak kodlu olduğu için tamamen ücretsiz.

Açık kaynak kodlu ve yine açık kaynak sistemler üzerinde koşabilen osTicket’ın kurulumunu Ubuntu Server 16.04 üzerinde gerçekleştiriyor olacağız. Ubuntu Server üzerinde ise Nginx web server ile PHP 7 ve MySQL osTicket’ı çalıştıran uygulamalar olacak.

Eğer Windows kullanıcısıysanız işe Ubuntu server’a terminal erişimi için Putty uygulamasını indirmekle başlayabilirsiniz. Eğer Linux aşinalığınız yoksa copy-paste özelliği kurulumu daha pratik hale getirebilir.

SSH’la sunucumuza bağlandıktan sonra varsa güncellemelerle işe başlayalım.

sudo apt-get update

Nginx ve MySQL kurulumunu yapalım.

sudo apt-get install -y nginx mysql-server

MySQL kurulurken bizden root yani yönetici parolamızı tanımlayarak doğrulamamızı isteyecek.

Kurulum tamamlandığında Nginx ve MySQL servislerini başlatalım.

systemctl start nginx
systemctl start mysql

Ardından her iki servisi de otomatik başlayacak şekilde tanımlayalım.

systemctl enable nginx
systemctl enable mysql

PHP 7 kurulumuna geçebiliriz.

sudo apt-get install -y php7.0-cli php7.0-mysql php7.0-cgi php7.0-fpm php7.0-gd php7.0-imap php7.0-xml php7.0-mbstring php7.0-intl php-apcu

Ve php.ini config dosyasını editleyelim.

cd /etc/php/7.0/
nano /fpm/php.ini

Burada “;cgi.fix_pathinfo=1” satırında yer alan ; yorumu silerek kaldıralım ve “1” olan değeri “0” olarak değiştirerek kaydedelim. Nano editöründe CTRL+W ile ilgili satırı aratabilir ve CTRL+O ile confing dosyasında yaptığınız değişikliği kaydedebilirsiniz. İlgili satır artık aşağıdaki gibi görünüyor olmalı.

Değişikliklerin uygulanabiliyor olması için aşağıdaki komutları gönderelim ve php-fpm yi otomatik olarak başlayacak şekilde set edelim.

systemctl restart php7.0-fpm
systemctl enable php7.0-fpm

Şimdi PHP7’yi Nginx web server ile çalışacak şekilde ayarlayalım.

cd /etc/nginx/sites-available/
nano default

Bunun için dosyayı görüntüdeki satırlarların başlarında yer alan yorum “#” işaretlerini kaldırmalıyız.

Düzenledikten sonra aşağıdaki gibi görünecek olan default sanal host dosyasını kaydederek nano’dan CRTL+X ile çıkalım.

Güncel ayarlarla çalışabilmesi için Nginx’i restart edelim.

systemctl restart nginx

Ve info ile PHP’nin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bunun için aşağıdaki gibi /var/www/html dizini altında bir php dosyası oluşturarak phpinfo(); fonksiyonunu kullanacağız.

cd /var/www/html/
echo '<?php phpinfo(); ?>' > info.php

Sonucu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

sunucuipadresi/info.php

Eğer boş bir sayfayla karşılaşmamış ya da bir hata almadıysanız herşey yolunda demektir.

Şimdi osTicket için bir veritabanı ve veritabanı kullanıcısı tanımlayacağız. MySQL’e eriştikten sonra sırasıyla komutlarımızı çalıştıralım.

mysql -u root -p

“PAROLANIZ”

create database osticket
create user osticket@localhost identified by 'parola';
grant all privileges on osticket.* to osticket@localhost identified by 'parola';
flush privileges;

Şimdi osTicket için sanal bir host dosyası oluşturuyoruz.

cd /etc/nginx/sites-available/
nano osticket

Aşağıdaki içeriği olduğu gibi yapıştırarak kaydediyoruz. “server_name osticket.helpdesk.com;” satırı sizin sunucunuza ait domain olacağı için değiştirmeyi unutmayın. Eğer sayfaya erişemezseniz sunucu ip adresini bu alana girmek sorununuzu çözecektir.

server {
 listen 80;
    server_name osticket.helpdesk.com;
 
    root  /var/www/osticket/upload;
 
    access_log /var/log/nginx/access.log;
    error_log /var/log/nginx/error.log;
 
    index index.php;
    client_max_body_size 2000M;
    client_body_buffer_size 100M;
    client_header_buffer_size 10M;
    large_client_header_buffers 2 10M;
 
    client_body_timeout 12;
    client_header_timeout 12;
    keepalive_timeout 15;
    send_timeout 10;
 
    gzip       on;
    gzip_comp_level 2;
    gzip_min_length 1000;
    gzip_proxied   expired no-cache no-store private auth;
    gzip_types    text/plain application/x-javascript text/xml text/css application/xml;
 
    set $path_info "";
 
    location ~ /include {
      deny all;
      return 403;
    }
 
    if ($request_uri ~ "^/api(/[^\?]+)") {
      set $path_info $1;
    }
 
    location ~ ^/api/(?:tickets|tasks).*$ {
      try_files $uri $uri/ /api/http.php?$query_string;
    }
 
    if ($request_uri ~ "^/scp/.*\.php(/[^\?]+)") {
      set $path_info $1;
    }
 
    location ~ ^/scp/ajax.php/.*$ {
      try_files $uri $uri/ /scp/ajax.php?$query_string;
    }
 
    location / {
      try_files $uri $uri/ index.php;
    }
 
    location ~ \.php$ {
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include    fastcgi_params;
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
      fastcgi_param PATH_INFO  $path_info;
    }
}

Şimdi sanal hostumuzu aktif ederek test edebiliriz.

ln -s /etc/nginx/sites-available/osticket /etc/nginx/sites-enabled/

Ardından da

nginx -t

Ve Nginx’i restart edelim.

systemctl restart nginx

Sonuç aşağıdaki gibi olmalı.

osTicket kurulumu için var/www/ altında osticket isimli bir dizin oluşturarak dizine gidelim.

mkdir -p /var/www/osticket/
cd /var/www/osticket/

Ve wget komutuyla bugün için en güncel osTicket’i dizine indirelim.

wget http://osticket.com/sites/default/files/download/osTicket-v1.10.zip

“unzip” komutu ile arşivimizi açalım.

unzip osTicket-v1.10.zip

Eğer sisteminizde kurulu değilse aşağıdaki komutla kurulumunu kolayca yapabilirsiniz.

sudo apt-get install unzip

Ardından aşağıdaki komutlarla devam edelim.

cd upload/
cp include/ost-sampleconfig.php include/ost-config.php 
cd /var/www/osticket/
chown -R www-data:www-data upload/ 

Şu ana kadar yaptıklarımız osTicket’ın çalışabilmesi için gerekli olan adımları tamamlamaktı. Şimdi ise osTicket’ın kurulumuna geçiyoruz. Bazılarımız için biraz sıkıcı görünebilir ama kurulum tamamlandığında buna değeceğini düşünüyorum.

http://HosnameYadaIpAdresiniz/setup/install.php

Sizde de yukarıdaki link aşağıdaki gibiyse yüzmekten yorulsak ta kuyruğuna geldik diyebiliriz. Ha gayret 🙂

Sayfanın alt kısmındaki “Continue” ile devam ediyor ve gerekli yerleri uygun şekilde dolduruyoruz.

Tebrikler! Kurulum tamamlandı.

Artık oturum açıp osTicket’ı özelleştirmeye başlayabiliriz.

Kurulum hala çalıştırılabilir olduğundan setup dizinini silmeyi unutmayın.

cd var/www/osticket/upload/
rm -rf setup

osTicket diğer birçok uygulama gibi default olarak İngilizce olarak kuruluyor. Türkçe dil desteği bulunan osTicket’ın Türkçeleşmesi içinse mevcut sürüm için geçerli dil paketini bu linkten indirmeli ve include/i18n dizini altına almalısınız.

Bunun için de yine Putty ya da WinSCP uygulamasını kullanabilirsiniz.

Daha sonra tek yapmamız gereken ise görüntüdeki gibi artık dil seçeneklerinde yer almış olan Türkçe’yi admin panelden seçmek olacak.

Kurulumdan sonra oturum açtığınızda /include/ost-config.php dosyanının ise izinlerini 644 olarak düzenlememiz gerekiyor. Bunun için de dosyanın bulunduğu dizine gelerek aşağıdaki komutu göndermeniz yeterlidir.

chmod 644 ost-config.php

Bu arada yine yönetim panelinden logo ve giriş arkaplan görselini değiştirebilirsiniz. Bundan sonraki adımlar ise osTicket’ı ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde özelleştirmekten ibarettir. Bu kapsamda talep ve görevler için hazır yanıt şablonlarını düzenleyebilirsiniz. Email sunucunuzdan çekeceğiniz kullanıcı listenizi osTicket’a aktarabilir ve yetkilendirmeleri tanımlayabilirsiniz. Yardım konularına ait kategori ve alt kategorileri planlayarak tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda osTicket üzerinde tanımlayacağınız farklı SLA planları ile uygulamayı daha da kullanışlı hale getirebilirsiniz. Yapabileceğiniz bir diğer şey ise osTicket’ın bu linkteki kullanılabilir eklentilerine bir bakmak isteyebilirsiniz.

Keyifli günler.

Kaynaklar:

 1. Howtoforge.com
 2. Technologyrss.com

 3. osTicket Manual

 

Please follow and like us:
Etiketler:, ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me